• Дипл.Екк. ИРЕНА РИСТЕСКА - Проект координатор
  • Доц.Д-р.ЈАНКА ДИМИТРОВА - Финансиски менаџер
  • Доц.Д-р.ОЛИВЕРА ГОРГИЕВА ТРАЈКОВСКА - Експертиза
  • Дипл.Екк.ХРИСТИЈАН РИСТЕСКИ - Евалуатор
  • Дипл.Екк.Ружица Костадинова - Модератор
  • М-р.ЛАЗАР ГАЗЕПОВ - Модератор
  • М-р. ЃУРЃА ТОДОРОВА - Техничка подршка и логистика
  • ЕФТИМИЈА ДИМИТРОВА- Проект асистент