• Истражување за тековната економска состојба во преку граничниот регион;
  • B2B настан во Струмица – Македонија;
  • B2B настан во Гоце Делчев - Бугарија;
  • Денови на Кариера настан во Струмица – Македонија;
  • Денови на Кариера настан Благоевград - Бугарија;
  • Развој на 2 тријазични водичи (Македонски, Бугарски и Англиски) „Како да се влезе на Бугарскиот пазар” и „Како да се влезе на Македонскиот пазар”;
  • WEB базиран тренинг систем за поддршка на младите претприемачи и развој на иновативни алатки.