ГП „Техника“ врши градба на секаков вид на објекти кои се во тренд со современото живееење и кои ги следат барањата на комерцијалниот пазар.

ГП „Техника“ е способна целосно да ги задоволи строгите критериуми на инвеститорите и проектантите од сите oбласти на градежната техника и притоа да се вклучи во изведбата на секаков вид на објекти.

За Нас

Нашите услуги ги нудиме на македонскиот пазар и располагаме со високо стручен кадар, од сите области на градежништвото, кој е спремен да одговори на сите предизвици и потреби во секој момент.

Контакт

Адреса:
Илија Алексов бр. 71,
2420, Радовиш,
Република Македонија
 
Директен контакт:
+389 (70) 357 990

Телефон: +389 (32) 630 055 
е-маил: contact@tehnikagp.mk
веб: www.tehnikagp.mk

Галерија